درباره این کتاب صوتی

43کتاب صوتی 8 راه برای داشتن رابطه برنده با مردم (نویسنده : جان مکسول)

کسی که همیشه پشت‌ سرِ دیگران حرف می‌زند آزار دهنده و کسی که فقط از خودش می‌گوید کسل کننده و کسی که از شما حرف می‌زند برنده است!

با  یادگیری تکنیک هایی  مانند  مورد نیاز بودن – خلقِ خاطره  و چندین تکنیک کاربردیِ دیگر، شاهد تغییر  اساسی روابطتتان با مردم و پیشرفت چشمگیر خود در روابط فردی و کاری خواهید بود.

همیشه کاری انجام دهید که افراد وقتی با شما لحظاتشان را سپری میکنند احساس شادی، خرسندی، مفید بودن و موثر بودن را داشته باشند زیرا خود شما نیز حس خوبی دریافت میکنید.

اکثر ما در داشتن  یک رابطه موفق دچار مشکل می شویم و ایراد اصلي ،اين است كه هر كدام به شيوه خودمان با ديگران رابطه برقرار مي كنیم. اگر به  شيوه مورد علاقه شخص مخاطب آشنا باشیم  و خودمان را در جایگاه  او قرار دهيم.اکثر مواقع پاسخ مثبت دریافت خواهیم کرد و به نتيجه دلخواه مورد نظر خود يعني رابطه ی موثر خواهيم رسيد.