درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی 21 ویژگی میلیونرهای خود ساخته (نویسنده : برایان تریسی)

همه شما داستانهای زیادی درباره کسانی شنیده اید که از صفر شروع کرده اند و توانسته اند امروزه کسب و کار موفقی داشته باشند.

آنها در آغاز فقط یک ایده کاری در سر و بیشتر از چند سکه در جیبشان نداشته اند، ولی حالا مثل پادشاهان زندگی می کنند.

راز موفقیت آنها چیست ؟

همه آنها خصوصیات و رفتارهای مشابهی داشته اند که آنها را به این مرحله رسانده است و شما نیز با آگاهی از این ویژگی ها و سعی در ایجاد آنها در خود، می توانید به موفقیت های فوق تصور برسید.