درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی چگونه در شغل و تجارت خود جهش ایجاد کنید (نویسنده : برایان تریسی)

برای بدست آوردن چیزهایی که تابحال تجربه نکرده‌ایم باید چیزهایی را یاد بگیریم و تمرین کنیم که قبلاً بلد نبودیم و تمرین نکردیم.

امروزه اگر کسی بخواهد جزو 10 درصد افراد موفق رشته کاری خودش باشد، باید در حرفه‌اش مهارت کافی داشته باشد.

شما باید دائماً در حال گسترده کردن شبکه ارتباطی خودتان با مردم باشید.