درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی چه کسی پول من را خورد؟ (نویسنده : رابرت کیوساکی)

رابرت کیوساکی به شما می آموزد که با سرمایه کم و هوش اقتصادی زیاد کسب و کاری برای خود آغاز کرده و یا سرمایه گذاری قبلی خود را توسعه داده و محافظت کنید.

او در این کتاب صوتی پس از مقایسه پس انداز و سرمایه گذاری، چهار نکته کلیدی در مورد: درآمد، مدیریت پول، اهرم کردن پول و راههای حفاظت از سرمایه گذاری را به شما آموزش می دهد.

همچنین با ارائه یک چک لیست پنج قسمتی به شما یاد می دهد که چگونه قبل از سرمایه گذاری از صحت آن مطمئن شویدو راهکارهای هوشمندانه و کاربردی برای رسیدن به قله ثروت و بی نیازی در این اثر آموزش داده می شود.