درباره این کتاب صوتی

چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد

کتاب صوتی چه کسی پنیر مرا جابجا کرد (نویسنده : اسپنسر جانسون)

چه كسي پنير مرا جا به جا كرد داستاني است تاثير گذار درباره تغيير.

با مطالعه آن مي آموزيد چگونه با تغيير در محل كار و زندگي كنار بياييد تا به فشار عصبي كمتري دچار شويد و به موفقيت بيشتري دست پيدا كنيد