زمان محصول: 48 دقیقه
مشخصات فایل: MP3


درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی چطور بدون تنش با فرزندم حرف بزنم و با حوصله به او گوش کنم (نویسنده: آدل فابر)

در این برنامه آموزشی می آموزیم :

توجه به تفاوت های سنی

حل مسئله دروغ در خانواده

احترام آفرینی بین والدین و فرزندان

نحوه و زمان صحیح یاد دادن به بچه ها

آموزش همسویی و رفع گسستگی های عاطفی فرزندان و والدین

نحوه ی فراهم کردن زمینه برای اشتراک گذاری تجربه های فرزندان با والدین