درباره این کتاب صوتی

هوشمندانه کار کنید، سخت کار نکنید

کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید، سخت کار نکنید (نویسنده : جک کالیس)

درباره‌ی کار سخت و موفقیت زیاد شنیده‌اید.

اما کار سخت و شکست نیز بسیار اتفاق می‌افتد.

همه ما این تجربه را داشته‌ایم که در مقطعی از زندگی خود بسیار تلاش کرده‌ایم ولی نتیجه مناسب از تلاش خود نگرفته‌ایم.

گاهی کار سخت میان موفقیت و شکست تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

گاهی کار سخت عاملی برای رسیدن به موفقیت نیست.

مشکل چیست؟

سایر معیارهای موفقیت را چگونه می‌توانید بیاموزید؟

نویسندگان این کتاب اصول و روش‌های کار اثربخش و هدفمند را برای کسب موفقیت به شما آموزش می‌دهند.