درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی نقش آگاهی، موقعیت سنجی و شناسایی توانایی فردی در فروش (نویسنده : برایان تریسی)

در فروش شخصیت و توانایی شما بسیار مهم تر از محصول یا خدماتی است که می فروشید. در حقیقت شخصیت شما 80% فروش شما را شامل می شود.

تفاوت برندگان و بازندگان تنها در این است که برندگان مسئولیت کارهایشان را به عهده می گیرند و بازندگان معمولاً بهانه‌هایی برای انجام ضعیف کارهایشان دارند.

بر اساس تحقیقات حداقل 50 درصد از زمان کاری افراد تلف می شود، آنها دیرتر به محل کار می‌آیند و زودتر محل کار را ترک می‌کنند و بسیاری از زمان‌های آنها صرف گپ زدن با همکاران، کارهای شخصی، وبگردی و غیره می‌شود.

افراد موفق زودتر به محل کار می‌آیند، بیشتر کار می‌کنند و دیرتر محل کار را ترک می‌کنند.