زمان محصول: ۷۵ دقیقه
مشخصات فایل: MP3درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی موفقیت حقیقتی که از درون آغاز می شود (نویسنده : جان مکسول)

«جان ماکسول» به موضوع موفقیت نگاهی متفاوت دارد و به موفقیت، به عنوان امری درونی می نگرد و این دیدگاه، باعث می شود که همه با  هر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بتوانند از آموزش های او بیشترین استفاده را ببرند.

«جان ماکسول» در این کتاب صوتی راهکارهایی بنیادین برای بهبود وضعیت شغلی و روابط شخصی را به روشی کاملاً کاربردی به ما می آموزد. «جان ماکسول» استاد بزرگ انگیزشی، با بیش از ده ها تالیـف و میلیون ها هنرجو در سراسر جهان، در این کتاب صوتی، 13 راه برای موفقیتِ از درون را به شما آموزش می دهد. روش هایی کاملاً کاربردی و تجربه شده. واقعاً در یک قدمی موفقیت هستید!

این کتاب صوتی بدون آنکه چیزی که از عهده ی شما خارج است پیش رویتان بگذارد، زندگی شما را متحول خواهد کرد!

در جهان امروز در هر شغل و موقعیتی که باشید ایده هایی که نو و مفید بوده و مورد قبول مردم هم واقع شوند حرف اول و آخر را می زنند. چطور می توانید مطمئن شوید ایده ای که در سر دارید ارزش سرمایه گذاری و صرف وقت را دارد یا نه؟!

چطور می توانید ایده ای طراحی کنید که در کسب و کار یا رَوند علایق شما تحولی ماندگار ایجاد کند؟

«جیــپ هیـث» با بیـانی ساده و دقـیق پاسخ تــمامی این سوالات را با شـما در میـان می گذارد. محصولی که در دست دارید از صفر تا صدِ طراحی و یا ارزش گذاریِ یک ایده ی ماندگار را به شما یاد می دهد. شش عاملی که نحوه ی گنجاندن آنها در یک ایده را یاد خواهید گرفت عبارتند از: ساده، ملموس، غیرمنتظره بودن، معتبر بودن، حالت احساسی و حالت داستانی ایده. برای هر یک از این موارد عـلاوه بر شـرح کامل مطلب، چندین مثال از ایـده های پولسـاز و موفـق را ملاحـظه خواهید کرد. شمــا با اجـرای روش های آمــوزش داده شده در ایـن کتاب صـوتی می توانید رفتــار مخاطبان یا مشتریان تان را به دلخواه تغییر دهید.