درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی مدیریت زمان (نویسنده : برایان تریسی)

مدیریت زمان یکی از عوامل اصلی طبقه‌بندی و متمایز کردن پردرآمدترین و موفق‌ترین افراد در زمینه‌ی موفقیت می‌باشد.

مدیریت زمان به شما انرژی می‌دهد و باعث می‌شود سیکل منظم بودن را تکرار کرده و این انرژی را دوباره و دوباره تجربه کنید.

نکته‌ی حیاتی کار اقدام کردن است. اولویت‌های خود را مشخص کنید.