درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی مدیریت درونی خود برای رسیدن به عملکرد بهینه (نویسنده : برایان تریسی)

کتاب صوتی مدیریت درونی خود برای رسیدن به عملکرد بهینه (نویسنده : برایان تریسی)

شما همان شخصی می‌شوید که اکثر اوقات به آن فکر می‌کنید.

طبق قانون تطابق زندگی ما منطبق بر زندگی ذهنی ماست.

خود و دیگران را به گونه‌ای مدیریت کنید که بهترین عملکرد را بدست بیاورید.

افراد ناموفق اصلاً ایده‌آلی ندارند و با هر کیفیتی از زندگی کنار می‌آیند.