درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی ماراتن زندگی (نویسنده : جان مکسول)

جان مکسول در این کتاب صوتی به وضوح گام های استوار در ماراتن را به زندگی تشبیه می کند و تکنیک های موفق بودن در این مسیر را بررسی می کند.

او با بیش از 40 سال تجربه در توسعه رهبری به شما آموزش می دهد که چگونه ثابت قدم بودن در مسیر و تلاش مستمر منجر به موفقیت می شود و چرا بسیاری از مردم که با این تفکر وارد مسیر موفقیت می شوند، پس از مدتی، با توجه به نتایج حاصله مسیر موفقیت را ترک می کنند.

زمانی که شما اولین قدم برای رسیدن به اهدافتان را بر می دارید و مسیری که برای رسیدن به آن هدف طی کنید را می پذیرید، در واقع این واقعیت را قبول کرده اید که باید نتیجه ارزشمندی را به ارمغان بیاورید.

در این کتاب صوتی همچنین یاد خواهید گرفت چگونه برای نهایی شدن هدف، باید فشارهای موجود در ذهن و محیط را از خود دور کنید و در مسیر زندگی و کسب و کار موفق تر باشید.

پس هر بهانه ای را کنار بگذارید و با گوش دادن به این کتاب صوتی وارد مسابقه زندگی شوید دست از انتظار کشیدن برای فراهم شدن روز مناسب، کار مناسب، و حقوق مناسب بردارید و شروع کنید.