درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی عادت‌های میلیون دلاری (نویسنده : برایان تریسی)

کتاب صوتی عادتهای میلیون دلاری (نویسنده : برایان تریسی)

ما در دوران طلایی تاریخ برای کسب ثروت زندگی می‌کنیم.

قوانین لازم برای رسیدن به استقلال مالی بسیار ساده هستند.

باید یاد بگیرید به پول احترام بگذارید، اگر برای پول احترام قائل نباشید پول بدست می آورید ولی فورا از دست می دهید.

همان مقداری که برای به دست آوردن پول وقت صرف کرده‌اید برای بررسی سرمایه‌گذاری آن وقت بگذارید.