درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی ضریب هوش مالی خود را افزایش دهید (نویسنده : رابرت کیوساکی)

هدف این کتاب صوتی این است که شما را در امور مالی باهوش تر کند تا بتوانید اطلاعات مالی زندگی خود را به خوبی پردازش کرده و مسیر موفقیت را پیدا کنید.

در این کتاب صوتی  به بررسی پنج عامل هوش اقتصادی یعنی: کسب درآمد بیشتر، حفاظت از پول، تعیین بودجه بندی و اهرم کردن پول پرداخته و به شما می‌آموزد که چگونه طبق قوانین جدید و اغلب نانوشته‌ی اقتصادی برای موفقیت اقدام کنید.

رابرت کیوساکی با تشریح قسمت‌های سه گانه‌ی مغز و 7 نوع هوشِ انسان، نخست شما  را قادر به تشخیص هوش‌های غالب خودتان کرده و با آموزش‌های کاربردی، زنجیرهای نامرئیِ بسته شده به دست و پای ذهنتان را می‌گشاید.