درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی حتماً لازم نیست با استعداد باشید (نویسنده : جان مکسول)

آیا برای شما هم پیش آمده که با دیدن افراد با استعداد شگفت زده شوید و فاصله بسیار فاحشی بین خود و آنها احساس کنید؟

بعضی افراد از شروع کاری که در آن استعدادی ندارند هراس دارند. در صورتی که اغلب کارها و چیزهایی که برای رسیدن من و شما به موفقیت باید انجام گیرد، نیاز به استعداد خارق العاده‌ای ندارد.

همین ترس باعث می‌شود که در خیلی از زمینه ها از بقیه عقب بمانند و هیچوقت به سمت علایق خود نروند و در انتها با یاس و ناامیدی مواجه شوند.

جان مکسول در این کتاب صوتی به شما خواهد آموخت که تنها خودمان هستیم که باعث پیشرفت و موفقیت‌مان در زندگی می شویم.

هدف از این کتاب صوتی، کم رنگ جلوه دادن ارزش استعداد نیست، بلکه در نظر دارد بر کارها و چیزهایی که وابسته به استعداد نیستند تاکید و تمرکز کند.

کارهایی که ارزشمند هستند و در صورت انجام می‌توانند باعث افزایش ارزش شخص و بشوند همه افراد می توانند موفق باشند به شرطی که خود را بشناسند برای خود ارزش قائل شوند و به علایق زندگی خود اهمیت دهند.