درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی ترفندهایی برای فروش بیشتر (نویسنده: برایان تریسی)

مشتری در واقع تجربه‌ی فروش با شما را خریداری می‌کند.

فروشنده‌های آماتور مرتباً از ویژگی‌های محصول برای مشتری صحبت می‌کنند اما فروشنده‌های حرفه‌ای در مورد کارایی و تاثیر محصول در زندگی خریدار صحبت می‌کنند.

نقاط قوت خود را به عنوان مهمترین نکات در انتخاب برای مشتری بیان کنید.