درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی بله یا خیر  (نویسنده : اسپنسر جانسون)

اين كتاب كوچك راهنمايي است كاربردي براي چگونگي تصميم‌گيري بر اساس تصميم بله يا خير است.

در اين كتاب روش تصميم‌گيري را در قالب داستان يك گروه از افراد كه در يك كوهنوردي گروهي همراه رهبر زيرك با اصول كاربردي اين سيستم بيشتر آشنا مي‌شويد و مي‌آموزيد كه چگونه در لحظات حساس تصميم‌هاي بهتر و آگاهانه‌تري پند بگيريد.