درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی برنامه ریزی راهبردی افراد کارآمد چگونه است؟ (نویسنده : برایان تریسی)

در این کتاب صوتی برایان تریسی از شما می خواهد که میزان درآمد منطقی که در کوتاه مدت و بلند مدت آرزوی رسیدن به آن را دارید تعیین کنید.

سپس از طریق یک فرمول ریاضی بسیار آسان آنچنان برنامه ریزی ساده ای را جهت دستیابی به اهداف ارایه می کند که پس از شنیدن آن متعجب خواهید شد.

او با توضیح استقلال مالی و آموزش روشهای دیگر مثل، فاصله گذاری بین درآمد و هزینه قوانین ترازوی  پارکینسون و گرمای ملایم و برنامه های ترکیبی کوتاه و بلند مدت، طی سیزده رهنمود کلید دستیابی به استقلال مالی و موفقیت  را در اختیار شما قرار می دهد.