درباره این کتاب صوتی

44کتاب صوتی استفاده یا سوء‌استفاده از زمان (نویسنده : جان ماکسول)

“جان ماکسول” در این اثر بیشتر از آن که بخواهد به ما صرفه‌جویی در زمان را بیاموزد، خلق کردن زمان را آموزش می‌دهد. این روشی متفاوت با دیگر نویسندگان آموزش مدیریت زمان است.

او ابتدا و در مرحله‌یِ اوّل، مفهوم زمان را تحلیل کرده و نشان می‌دهد که ما قادر نیستیم زمان را تغییر دهیم و از سوی دیگر همگی به نحوی آن را هدر می‎دهیم، سپس در مرحله‌یِ دوّم، سازمان‌دهیِ ساده اما عمیقی را به ما می‌‌آموزد که در نهایت و در مرحله‌یِ سوّم منجر به کنترل همه‌جانبه‌یِ ما بر زمان می‌شود.

“جان ماکسول”  به با کمک به شناختِ علایق، اهداف و ویژگی هایتان، کاری می‌کند که از سطح پایین  یا متوسط ارتقاء یافته و با ایجاد هماهنگی بین اهداف و علائقتان به اندازه‌یِ یک عمر زمان بخرید.