درباره این کتاب صوتی

جادوی جهت دار کردن زندگی ( برایان تریسی)

کتاب صوتی جادوی جهتدار کردن زندگی (نویسنده : برایان تریسی)

جادوی جهت‌دار کردن زندگی مسیر رسیدن به آینده را تشریح می‌کند و باعث تغییر زندگی می‌شود.

هدف شما باید این باشد که تغییرات را تحت کنترل خود در بیاورید و اولین راه برای رسیدن به این نکته این است که در جهت‌دار کردن زندگی مهارت پیدا کنید.

زندگی شما وقتی به رشد و تعالی می‌رسد که قطعی‌ترین هدف زندگی را مشخص کنید.