مطالب توسط admin

بیست و چهار(۲۴) قانون بدست آوردن قدرت

قانون 3 مقاصد خود را پنهان كنيد. با مخفي نگه‌داشتن نياتي كه در پشت اعمالتان نهفته است، ديگران را در تاريكي و ابهام قرار دهيد. اگر آنها به مقاصد شما پي نبرند، نمي‌توانند خود را براي رويارويي آماده كنند. سرنخ به دستشان ندهيد، بلكه آنها را به بيراهه بكشيد و در ابهام قرارشان دهيد، زيرا […]

بیست و چهار قانون حفظ قدرت

قانون 1 هرگز برجسته‌تر از مافوق خود نباش حُكم: هميشه به افراد بالاتر از خودت اجازه بده خود را مافوق و راحت احساس كنند. اگر مي‌خواهي براي آنها خوشايند باشي، هرگز سعي نكن توانايي‌هايت را به رخ آنها بكشي. در غير اين صورت نتيجه معكوس خواهي گرفت. در آنها ترس و ناامني ايجاد مي‌كني. افراد […]

بیست و چهار قانون بدست آوردن قدرت

هرگز برجسته‌تر از مافوق خود نباش حُكم: هميشه به افراد بالاتر از خودت اجازه بده خود را مافوق و راحت احساس كنند. اگر مي‌خواهي براي آنها خوشايند باشي، هرگز سعي نكن توانايي‌هايت را به رخ آنها بكشي. در غير اين صورت نتيجه معكوس خواهي گرفت. در آنها ترس و ناامني ايجاد مي‌كني. افراد مافوق خود […]