بی هدفی – آنتی رابینز

بی هدفی – آنتی رابینز

بی هدفی برای یک دوران محدود بد نیست،

عدم تلاش و  تجربه ورزی

 برای شناخت و تعیین اهداف ،بد است.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field